Unikátní nález bronzového meče


Nález Bronzového meče: mezi katastrem obce Loučka a Újezd dne 9. 4. 2007. Jedná se o meč Liptovského typu, který je bohatě zdobený slunečními motivy. Přestože se jedná o typickou zbraň, se kterou byl totožný zpopelněn, a tudíž se většinou nedochovala zbraň celá, je tato až na chybějící konec čepele celá.  Meč byl náhodně nalezen p. Vojtěchem Václavíkem amatérským hledačem militarií z 2. světové války. Pomocí detektoru kovů byl lokalizován v hloubce 25 cm čepel a 45 cm rukojeť, čepelí směrem na sever. Jelikož, meč zasahoval do koleje lesní cesty, byl mírně prohnutý. Další prozkoumání lokality již žádné nálezy nepřineslo.  Nález byl ohlášen do Oblastního muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně panu PhDr. Jiřímu Kohoutkovi, CSc. Meč byl předán za účasti zpravodajské relace České Televize (Moravský Večerník). Na další cestě prošel procesem podrobného prozkoumání a zdokumentování, konzervace a následného finančního ohodnocení. Na přání nálezce, aby meč zůstal v regionu, byl dočasně vystaven v Městském muzeu Slavičín.

9. září 2007 proběhla v Městském muzeu ve Slavičíně vernisáž věnovaná unikátnímu nálezu bronzového meče z přelomu mladší až pozdní doby bronzové, tedy 9. - 10. století před naším letopočtem. Jedná se o kulturu popelnicových polí. Meč nalezli v dubnu 2007 pan Vojtěch a AloisVáclavíkovi v hloubce 10 až 15 cm pod povrchem lesní cesty v Újezdě - trať zv. "Na nivě". Jedná se o meč s tzv. číškovitou rukojetí bohatě zdobenou rytinou, jehož nejbližší analogií na Moravě je meč nalezený na Šumpersku. V současné době je uložený v Národním muzeu v Praze. Vernisáž proběhla za účasti profesionálních archeologů Dr. Jiřího Kohoutka, CSc. a Dr. Jany Langové. Přítomni byli i šťastní nálezci a spousta návštěvníků. Oběma nálezcům patří upřímné poděkování za předání nálezu do muzea Jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Po dobu přibližně dvou let bude meč vystaven v expozici archeologie Městského muzea ve Slavičíně, kde si jej mohou návštěvníci detailně prohlédnout.Z literatury me


Foto : Jiří Soukup a Alois Václavík